شناسنامه خدمات سازمان حسابرسی

 • خدمت حسابرسي و بازرسي قانوني
 • تدوین و نشر استانداردهای حسابداری
 • تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 • تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی
 • چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی

۱۰۰۱۱۱۶۸۰۰۰- خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های دولتی، بانک ها و ...

شرح خدمت:

براساس اساسنامه، وظایف سازمان حسابرسی عبارت است از: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه هایی که برطبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی که مالــکیت عـمـــومی بر آنها مترتب است از قبیل بانکها، موسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهایی که درمجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای فوق می باشد، حسابرسی طرحهای تمــــلک دارایی های سرمایه ای و سایــــر قراردادهای ایجاد دارایی سرمایه‌ای مورد اجرا در دستگاه های مذبور، انجام حسابرسی ویژه موارد ارجـاعی توسط وزیر اموراقتصـادی و دارایی درحدود امکانات سازمان، ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاه‌های مذکور، ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستم های مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاه‌ها.
شناسه خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی: 10011168000
عنوان خدمت حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت های دولتی، بانک ها و ...
قانون قانون تجارت، قانون بودجه وقانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت کشوری
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
نحوه ی آغاز خدمت تقاضای خدمت گیرنده
کانالهای ارتباطی تلفن 02182182827 -02182182820
فکس 02188726320
ایمیل acceptance@audit.org.ir
نشانی دفتر مرکزی: میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان شهید احمدیان (۱۵) - شماره۷ کد پستی :1513836511

مدارک مورد نیاز جهت قبولی حسابرس و بازرس قانونی:
 • کپی صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب سازمان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی
 • کپی اساسنامه
 • كپي مدارک تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
 • صورت اسامی سهامداران و میزان سهم الشرکه هر کدام
 • اطلاعات شرکت به شرح زیر:
شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت کد اقتصادی شناسه ملی
آدرس محل حسابرسی کد پستی تلفن نمابر نام حسابرس سال مالی قبل

برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد معرفی خدمات حسابرسی اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی

audit

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۰- خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری


شرح خدمت:

طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، یکی از وظایف اصلی سازمان حسابرسی، تدوین استاندارد حسابداری و آموزش آن با تکیه بر استانداردهای جهانی و تجارب داخلی است. در این راستا، پژوهش در روشهای علمی و عملی و ایجاد راهنمای بکارگیری برای هر استاندارد به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور انجام می گردد.
سازمان در طی حیات خدمت تدوین استانداردهای حسابداری با اتکا به آخرین استانداردهای جهانی و تجارب داخلی، به خوبی از عهده این وظیفه مهم برآمده است. استانداردهای حسابداری با تفاوت اندکی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSs) ارائه می شوند.
شناسه خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری :10012315100
عنوان خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ز اساسنامه سازمان حسابرسی - مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188503742
فکس 02188503746
ایمیل Tadvin@audit.org.ir
پیامک 09100918339
نشانی ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي،نبش خیابان 12، پلاک 12 کدپستی 1514746417

راهنمای سریع:
کاربران محترم از طریق جستجو در بخش های نوع مستند، شماره استاندارد و یا عنوان استاندارد، امکان دسترسی به موارد زیر را دارند:
 • پروژه های در جریان
 • پیش نویس استانداردها
 • گزارش های تحقیقاتی و مجموعه مقالات
 • استانداردهای مصوب
 • اسلایدهای آموزشی
 • سایر موضوعات
 • نظرات دریافتی
لازم به ذکر است در بخش پیش نویس استانداردها، استانداردهایی که هنوز به تصویب نرسیده اند، به نظرخواهی گذاشته می شوند و متخصصان حرفه می توانند نظرات خود را از طریق کانال های ارتباطی مذکور اعلام نمایند. بعلاوه در قسمت نظرات دریافتی، کلیه نظرات پیشنهاد شده از سمت متخصصان حرفه، منتشر می شود.

برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت تدوین استانداردهای حسابداری اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت تدوین استانداردها


برای مشاهده صفحه فرایند تدوین استانداردها اینجا کلیک کنید.
audit

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۲- خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی


شرح خدمت:

طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، یکی از وظایف اصلی سازمان حسابرسی، تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و آموزش آن با تکیه بر استانداردهای جهانی و تجارب داخلی است. در این راستا، پژوهش در روشهای علمی و عملی و ایجاد راهنمای بکارگیری برای هر استاندارد به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور انجام میگردد.
سازمان در طی حیات خدمت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی با اتکا به آخرین استانداردهای جهانی و تجارب داخلی، به خوبی از عهده این وظیفه مهم برآمده است. استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تغییر سیستم منسوخ نقدی به تعهدی، سرآغاز تحولی عظیم در حسابداری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده است.
شناسه خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی :10012315102
عنوان خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ز اساسنامه سازمان حسابرسی - مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188503742
فکس 02188503746
ایمیل Tadvin@audit.org.ir
پیامک 09100918339
نشانی ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي،نبش خیابان 12، پلاک 12 کدپستی 1514746417

راهنمای سریع:
کاربران محترم از طریق جستجو در بخش های نوع مستند، شماره استاندارد و یا عنوان استاندارد، امکان دسترسی به موارد زیر را دارند:
 • پروژه های در جریان
 • پیش نویس استانداردها
 • گزارش های تحقیقاتی و مجموعه مقالات
 • استانداردهای مصوب
 • اسلایدهای آموزشی
 • سایر موضوعات
 • نظرات دریافتی
لازم به ذکر است در بخش پیش نویس استانداردها، استانداردهایی که هنوز به تصویب نرسیده اند، به نظرخواهی گذاشته می شوند و متخصصان حرفه می توانند نظرات خود را از طریق کانال های ارتباطی مذکور اعلام نمایند. بعلاوه در قسمت نظرات دریافتی، کلیه نظرات پیشنهاد شده از سمت متخصصان حرفه، منتشر می شود.
برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت تدوین استانداردها


برای مشاهده صفحه فرایند تدوین استانداردها اینجا کلیک کنید.
audit

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۱- خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی


شرح خدمت:

طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، یکی از وظایف اصلی سازمان حسابرسی، تدوین استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای منطبق با موازین اسلامی و آموزش آن در حرفه حسابرسی است. در این راستا، پژوهش در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی، ارتقا اخلاق حرفه ای و منطبق با نیازهای کشور انجام می گردد.
سازمان در طی حیات خدمت تدوین استانداردهای حسابرسی با اتکا به آخرین استانداردهای جهانی و تجارب داخلی، به خوبی از عهده این وظیفه مهم برآمده است. همچنین، استانداردهای حسابرسی کشور منطبق با آخرین استانداردهای بین‌المللی است.
شناسه خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی :10012315101
عنوان خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ز اساسنامه سازمان حسابرسی - مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188503742
فکس 02188503746
ایمیل Tadvin@audit.org.ir
پیامک 09100918339
نشانی ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي،نبش خیابان 12، پلاک 12 کدپستی 1514746417

راهنمای سریع:
کاربران محترم از طریق جستجو در بخش های نوع مستند، شماره استاندارد و یا عنوان استاندارد، امکان دسترسی به موارد زیر را دارند:
 • پروژه های در جریان
 • پیش نویس استانداردها
 • گزارش های تحقیقاتی و مجموعه مقالات
 • استانداردهای مصوب
 • اسلایدهای آموزشی
 • سایر موضوعات
 • نظرات دریافتی
لازم به ذکر است در بخش پیش نویس استانداردها، استانداردهایی که هنوز به تصویب نرسیده اند، به نظرخواهی گذاشته می شوند و متخصصان حرفه می توانند نظرات خود را از طریق کانال های ارتباطی مذکور اعلام نمایند. بعلاوه در قسمت نظرات دریافتی، کلیه نظرات پیشنهاد شده از سمت متخصصان حرفه، منتشر می شود.

برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت تدوین استانداردهای حسابرسی اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت تدوین استانداردها


برای مشاهده صفحه فرایند تدوین استانداردها اینجا کلیک کنید.
audit

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۳- خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی


شرح خدمت:

انتشار نتایج مطالعات و تحقیقات به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کشور بوده که شامل خدمات زیر است:
 • 1- انجام تحقیقات و مطالعات به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات در زمینه های حسابداری ، حسابرسی و سایر زمینه های مرتبط.
 • 2- انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات جهت توسعه دانش حسابداری و حسابرسی حرفه ای در کشور.
 • 3- همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و سایر ارگانهای مربوط در پرورش نیروی کار حسابرسی و حسابداری.
 • 4- پرورش و آموزش پرسنل مسئول از طریق برنامه های توسعه حرفه ای مستمر.

مدیریت آموزش و تحقیقات با استفاده از کادر پژوهشی و حرفه‌ای عضو و پژوهشگران مدعو، امور تحقیقاتی و انتشارات سازمان را به عهده دارد و انتشار کتب مختلف حسابداری و حسابرسی و رشته‌های پیرامونی در مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این واحد انجام می‌شود.
شناسه چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی :10012315103
عنوان خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ط اساسنامه سازمان حسابرسی- انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مربوط و نشر و اشاعه نتیجه حاصل به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی.
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
دولت به مردم G2C
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده اطلاعات نشریات اینجا کلیک کنید
برای ورود به سامانه فروش آنلاین نشریات اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188502611
فکس 02188503746
نشانی: تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-نبش کوچه 12 غربی –انتشارات سازمان حسابرسی. کدپستی 1514746417

برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی اینجا کلیک کنید.