شناسنامه خدمات سازمان حسابرسی

 • خدمت حسابرسي و بازرسي قانوني
 • تدوین و نشر استانداردهای حسابداری
 • تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 • تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی
 • چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی

۱۰۰۱۱۱۶۸۰۰۰- خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های دولتی، بانک ها و ...

شرح خدمت:
براساس قانون اساسنامه وظایف سازمان حسابرسی عبارت است از: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه هایی که برطبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی که مالــکیت عـمـــومی بر آنها مترتب است از قبیل بانکها، موسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهایی که درمجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای فوق می باشد، حسابرسی طرحهای تمــــلک دارایی های سرمایه ای و سایــــر قراردادهای ایجاد دارایی سرمایه ای مورد اجرا در دستگاههای مذبور، انجام حسابرسی ویژه موارد ارجـاعی توسط وزیر اموراقتصـادی و دارایی درحدود امکانات سازمان، ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاههای مذکور، ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاهها، تدوین وانتشاراصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، استانداردهای حسابداری عمومی،آیین رفتارحرفه ای و رهنمودهای مربوط به امور فوق، تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه ای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی،انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابرسی و حسابداری و سایر رشته های مرتبط، نشر واشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظورافزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابرسی و حسابداری درکشور، همکاری با سازمان های دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر دستگاه ها در زمینه آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری و تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز از طریق اجرای برنامه های مداوم آموزشی وآموزش حین خدمت برای شاغلین در سازمان.
شناسه خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی: 10011168000
عنوان خدمت حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت های دولتی، بانک ها و ...
قانون قانون تجارت، قانون بودجه وقانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت کشوری
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
نحوه ی آغاز خدمت تقاضای خدمت گیرنده
کانالهای ارتباطی تلفن 02182182827 -02182182820
فکس 02188726320
ایمیل acceptance@audit.org.ir
نشانی دفتر مرکزی: میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان شهید احمدیان (۱۵) - شماره۷ کد پستی :1513836511

مدارک مورد نیاز جهت قبولی حسابرس و بازرس قانونی:
 • کپی صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب سازمان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی
 • کپی اساسنامه
 • كپي مدارک تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
 • صورت اسامی سهامداران و میزان سهم الشرکه هر کدام
 • اطلاعات شرکت به شرح زیر:
شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت کد اقتصادی شناسه ملی
آدرس محل حسابرسی کد پستی تلفن نمابر نام حسابرس سال مالی قبل

برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد معرفی خدمات حسابرسی اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۰- خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری


شرح خدمت: طبق بند ز ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، یکی از وظایف اصلی سازمان حسابرسی، خدمت شناسنامه دار تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای منطبق با موازین اسلامی است و در راستای آن، تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور انجام میگردد.
سازمان در طی حیات خدمت تدوین استانداردهای حسابداری با اتکا به آخرین استانداردهای جهانی و تجارب داخلی، به خوبی از عهده این وظیفه مهم برآمده است . استانداردهای حسابداری با تفاوت اندکی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSs) ارائه می شوند.
شناسه خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری :10012315100
عنوان خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ز اساسنامه سازمان حسابرسی - مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188503742
فکس 02188503746
ایمیل Tadvin@audit.org.ir
پیامک 09100918339
نشانی ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي،نبش خیابان 12، پلاک 12 کدپستی 1514746417

راهنمای سریع:
کاربران محترم از طریق جستجو در بخش های نوع مستند، شماره استاندارد و یا عنوان استاندارد، امکان دسترسی به موارد زیر را دارند:
 • پروژه های در جریان
 • پیش نویس استانداردها
 • گزارش های تحقیقاتی و مجموعه مقالات
 • استانداردهای مصوب
 • اسلایدهای آموزشی
 • سایر موضوعات
 • نظرات دریافتی
لازم به ذکر است در بخش پیش نویس استانداردها، استانداردهایی که هنوز به تصویب نرسیده اند، به نظرخواهی گذاشته می شوند و متخصصان حرفه می توانند نظرات خود را از طریق کانال های ارتباطی مذکور اعلام نمایند. بعلاوه در قسمت نظرات دریافتی، کلیه نظرات پیشنهاد شده از سمت متخصصان حرفه، منتشر می شود.

برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت تدوین استانداردهای حسابداری اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت تدوین استانداردها


برای مشاهده صفحه فرایند تدوین استانداردها اینجا کلیک کنید.

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۲- خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی


شرح خدمت: طبق بند ز ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، یکی از وظایف اصلی سازمان حسابرسی، خدمت شناسنامه دار تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای منطبق با موازین اسلامی است و در راستای آن، تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور انجام میگردد.
سازمان در طی حیات خدمت تدوین استانداردهای حسابداری با اتکا به آخرین استانداردهای جهانی و تجارب داخلی، به خوبی از عهده این وظیفه مهم برآمده است بعلاوه استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تغییر سیستم منسوخ نقدی به تعهدی، سرآغاز تحولی عظیم در حسابداری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده است.
شناسه خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی :10012315102
عنوان خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ز اساسنامه سازمان حسابرسی - مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188503742
فکس 02188503746
ایمیل Tadvin@audit.org.ir
پیامک 09100918339
نشانی ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي،نبش خیابان 12، پلاک 12 کدپستی 1514746417

راهنمای سریع:
کاربران محترم از طریق جستجو در بخش های نوع مستند، شماره استاندارد و یا عنوان استاندارد، امکان دسترسی به موارد زیر را دارند:
 • پروژه های در جریان
 • پیش نویس استانداردها
 • گزارش های تحقیقاتی و مجموعه مقالات
 • استانداردهای مصوب
 • اسلایدهای آموزشی
 • سایر موضوعات
 • نظرات دریافتی
لازم به ذکر است در بخش پیش نویس استانداردها، استانداردهایی که هنوز به تصویب نرسیده اند، به نظرخواهی گذاشته می شوند و متخصصان حرفه می توانند نظرات خود را از طریق کانال های ارتباطی مذکور اعلام نمایند. بعلاوه در قسمت نظرات دریافتی، کلیه نظرات پیشنهاد شده از سمت متخصصان حرفه، منتشر می شود.
برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت تدوین استانداردها


برای مشاهده صفحه فرایند تدوین استانداردها اینجا کلیک کنید.

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۱- خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی


شرح خدمت: طبق بند ز ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، یکی از وظایف اصلی سازمان حسابرسی، خدمت شناسنامه دار تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای منطبق با موازین اسلامی است و در راستای آن، تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور انجام میگردد.
سازمان در طی حیات خدمت تدوین استانداردهای حسابداری با اتکا به آخرین استانداردهای جهانی و تجارب داخلی، به خوبی از عهده این وظیفه مهم برآمده است . بعلاوه استانداردهای حسابرسی کشور منطبق با آخرین استانداردهای بین‌المللی است.
شناسه خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی :10012315101
عنوان خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ز اساسنامه سازمان حسابرسی - مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188503742
فکس 02188503746
ایمیل Tadvin@audit.org.ir
پیامک 09100918339
نشانی ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي،نبش خیابان 12، پلاک 12 کدپستی 1514746417

راهنمای سریع:
کاربران محترم از طریق جستجو در بخش های نوع مستند، شماره استاندارد و یا عنوان استاندارد، امکان دسترسی به موارد زیر را دارند:
 • پروژه های در جریان
 • پیش نویس استانداردها
 • گزارش های تحقیقاتی و مجموعه مقالات
 • استانداردهای مصوب
 • اسلایدهای آموزشی
 • سایر موضوعات
 • نظرات دریافتی
لازم به ذکر است در بخش پیش نویس استانداردها، استانداردهایی که هنوز به تصویب نرسیده اند، به نظرخواهی گذاشته می شوند و متخصصان حرفه می توانند نظرات خود را از طریق کانال های ارتباطی مذکور اعلام نمایند. بعلاوه در قسمت نظرات دریافتی، کلیه نظرات پیشنهاد شده از سمت متخصصان حرفه، منتشر می شود.

برای مشاهده صفحه خدمت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت تدوین استانداردهای حسابرسی اینجا کلیک کنید.

فلوچارت ارائه خدمت تدوین استانداردها


برای مشاهده صفحه فرایند تدوین استانداردها اینجا کلیک کنید.

۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۳- خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی


شرح خدمت: نشر و اشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کشور.
مدیریت آموزش و تحقیقات با استفاده از کادر پژوهشی و حرفه‌ای عضو و پژوهشگران مدعو، امور تحقیقاتی و انتشارات سازمان را به عهده دارد و انتشار کتب مختلف حسابداری و حسابرسی و رشته‌های پیرامونی در مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این واحد انجام می‌شود.
شناسه چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی :10012315103
عنوان خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی
خدمت کلان تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی
شناسه خدمت کلان 10012315000
قانون ماده 7 بند ط اساسنامه سازمان حسابرسی- انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مربوط و نشر و اشاعه نتیجه حاصل به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی.
دستگاه اجرایی سازمان حسابرسی
دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت دولت به دیگر دستگاه های دولتی G2G
دولت به کسب و کار ها G2B
دولت به مردم G2C
سطح خدمت ملی
ماهیت خدمت حاکمیتی
اطلاع رسانی اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی www.audit.org.ir
ارائه اینترنتی
از طریق سایت سازمان حسابرسی- برای مشاهده اطلاعات نشریات اینجا کلیک کنید
برای ورود به سامانه فروش آنلاین نشریات اینجا کلیک کنید
کانالهای ارتباطی تلفن 02188502611
فکس 02188503746
نشانی: تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-نبش کوچه 12 غربی –انتشارات سازمان حسابرسی. کدپستی 1514746417

برای مشاهده اطلاعات خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سوالات متداول خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی اینجا کلیک کنید.