اسامي و شماره تماس مديران سازمان

نام نام خانوادگی سمت تلفن نمابر
موسی بزرگ اصل مدير عامل و رئيس هيأت‌عامل 88726111-12 88726113
فرهاد پناهی قائم مقام و عضو هيأت‌عامل 88723220 88709037
محمود شالی عضو هيأت‌عامل 88722169 82182411
رضا اسماعیل زاده عضو هيأت‌عامل 88722422  
علیرضا اسعدی عضو هيأت‌عامل 88502619 88503754
قدرت اله اسماعیلی عضو هيأت‌عامل 88726110 88726114
فرج لطف الهی عضو هيأت‌عامل  88726101 82182511
محمد قسیم عثمانی رئيس هيئت‌عالي نظارت 88502612-15 82183992
سید اکبر موسوی داور عضو هيأت‌ عالي نظارت 88502612  
کیوان طهماسبی عضو هيأت‌ عالي نظارت 88502612  
حسن ونائی عضو هيأت‌ عالي نظارت 88503752  
سید بها الدین موسوی عضو هيأت‌ عالي نظارت 88502612  
اصغر عظیمی دبیر هیات عالی نظارت 88502612  
سید احمد جعفری تنها معاون توسعه مدیریت و منابع 88726324 88710948
مرتضی اسدی معاون فنی،تحقیقات و تدوین استاندارد   88726304 82182311
اسحق نوری مدير ارشد حسابرسی 88502617  
محمد حسین خطیب زاده مدير ارشد حسابرسی 88726107  
فریبرز فرزادفر مدير ارشد حسابرسی 88710919  
حسن کاظمی مدیر ارشد حسابرسی 031-36241141  
سید مهدی موسوی پور مدیر ارشد حسابرسی 88726326  
فلورا کریمی مدیر ارشد حسابرسی 88726305  
اصغر حسن پور مدیر ارشد حسابرسی 88717911  
حسین نجات بخش مدیر ارشد حسابرسی 88722169  
علیرضا آقایی مدیر ارشد حسابرسی 88728842  
حبیب شمس ناتری مدیر ارشد حسابرسی 88726105  
علی مشکانی مدیر ارشد حسابرسی 88713858  
غلامعباس محمدخانی مدیر ارشد حسابرسی 88726106  
سلیمان سراج مدیر ارشد حسابرسی 88503749  
یداله مکرمی مدیر ارشد مجله حسابرس 88953119 88951209
بهزاد قربانزاده مدیر ارشد حسابرسی عملیاتی 88963158 88968396
هاله عسگریان مدیر ارشد بررسی های فنی و حرفه ای 88502618  
محمدعلی عضدی مدیر ارشد کنترل کیفیت 88726110  
حسن اسماعیلی مدیر فنی حسابرسی 88724132  
رضا اکبری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٠٢٥  
شهرام امیری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٣٥٣٣  
مرتضی امینی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧١٠٩١٩  
احسان ایزدپناهی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣١٩  
امیرعلی بام زر مدیر فنی حسابرسی ٨٨٩٦٨٣٩١  
سیدناصر پورطاهری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٩  
مجید ثقفی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧١٤١٣١  
محبعلی حاتمی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٨٨٤٢  
ساسان حبیبی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣١٩  
حسین حسین دخت مدیر فنی حسابرسی ٨٨٥٠٢٦١٦  
محمد حضرتی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣٠٧  
نسرین خواجه ای مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٣٥٣٣  
حمیدرضا دادخواه چیمه مدیر فنی حسابرسی ٨٨٩٦٣١٥٨  
رضا درگاه مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٦  
علیرضا ذوقی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٥٠٣٧٤٩  
محمد رضایی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٧  
عبداله رمضانی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٩٦٣١٠٧  
خدیجه زادوردی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٨  
مسعود سعادت مجد مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧١٣٨٥٨  
مهدی شاه کرمی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٠٩٠٤١  
محمد شریعتمداری امیری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٤١٣١  
بهرام شیرزاد مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣٠٥  
ابراهیم صادقی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٨  
سیدکمال علوی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٩  
منوچهر فرشاد مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣١٨  
رضا کریمی مریدانی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣٠٧  
علیرضا کریمی مزلقانی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٥٠٣٧٤٨  
محمدرضا کمالی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣٠٦  
ایرج کهراری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣٠٦  
علی مزین مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣٠٧  
رضا مظفری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٥٠٢٦١٧  
سیدهاشم موسوی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٠٩٠٤١  
صدیقه میرجعفری مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦١٠٥  
بهرام نامدار مدیر فنی حسابرسی ٨٨٥٠٣٧٤٨  
محمد نعمتی مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٨٨٤٢  
محسن نیایش مدیر فنی حسابرسی ٨٨٥٠٢٦١٦  
مهدی نیکبخت مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٢٦٣١٧  
علی محمد پارسا مدیر فنی حسابرسی ٨٨٧٠٩٠٤١  
یزدان خدیبی بروجنی مدیر فنی حسابرسی ٣٦٢٤١٧٩٥- 031  
مصطفی صمیمی فرد مدیر فنی حسابرسی ٣٦٢٤١٧٩٥- 031  
ناصر دیانتی مدیر فنی حسابرسی 031-36275541  
حسن صمدی مدیر فنی حسابرسی 071-36288830-40  
ایرج جمالی مدیر فنی حسابرسی 028-33351577  
حسنعلی شفیع زاده مدیر فنی حسابرسی 011-32365011-32361547  
غلامرضا قاضی جهانیان مدیر فنی حسابرسی 041-33357424-33355665  
علیرضا هاشم زاده مدیر فنی حسابرسی 041-33357424-33355665  
فرزاد عزیزیان مدیر فنی حسابرسی 083-37295992-3  
داراب نجاتی مدیر فنی حسابرسی 061-33386733-5  
ناصر جعفرپور نصیرمحله مدیر فنی حسابرسی 013-32110028  
حسین زحمتکش مدیر فنی حسابرسی 051-37689144  
غلامرضا صادقی نیا مدیر فنی حسابرسی 051-37685061  
حسین عبدالهی مدیر کنترل کیفیت ٨٢١٨٢٧٣٥  
یونس انصاری ثانی خالدی مدیر کنترل کیفیت ٨٨٧٢٦١١٠  
ولی ساجدی مدیر بررسی های فنی و حرفه ای ٨٨٥٠٢٦١٨  
حلیمه رحمانی مدیر تدوین استانداردها 88503742  
سیده سمانه شاهرخی مدیر آموزش و تحقیقات ٨٨٥٠٢٦٢٤  
محمود پیوندی مدیر نوسازی و تحول اداری ٨٨٧٢٦١١٧  
حسین خلیل پور ذیحساب و مدیرامور مالی ٨٨٧٢٦٣٢٥  
قاسم بیژنی مدیر حراست 88726100