نشاني دفاتر سازمان حسابرسي

آدرس ساختمان های شهر تهران:

ساختمان نشانی تلفن نمابر
مركزي خيابان شهيد احمد قصير، خيابان شهيد احمديان، شماره 7،کدپستی36511-15138 82182100 88722435
بيهقي ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي، پلاک 14، کدپستی 46417-15147 88502601-10
شاهد خيابان چهلستون، خيابان سوم، شماره 46، کدپستی 64141-14316 88968393-4 88968396
آرش خيابان آفريقا، خيابان ايرج، شماره 2، کدپستی: 54193-19177 22012139-40 22012141
  واحد تدوين استاندارد ها مستقر در ساختمان بيهقي (++98-21)88503742  
  واحد آموزش و تحقيقات مستقر در ساختمان بیهقی (++98-21)88502624  

دفتر اصفهان

خیابان دانشگاه مقابل درب شمالی دانشگاه، کوچه برزویه پلاک7

 031-36241141-36241795

دفتر اهواز

خیابان کیانپارس،خیابان چهارم غربی، نبش خرداد ، پلاک 98

 061-33386733-5

دفتر بابل

خیابان شریعتی، ابتدای خیابان امیرکبیر

 011-32361806-32365011

دفتر تبریز

چهارراه آبرسانی ، اول خیابان آزادی ، کوچه پنجم مهرگان ، پلاک1/31

 041-33355665-33357424

دفتر رشت

گلسار ، بلوارسمیه ، نرسیده به بیمارستان گلسار، پلاک15

 041-33355665-33357424

دفتر شیراز

بلوارشهیدچمران ، مقابل بانک تجارت ، پلاک 245

 071-36288830-36278334-40

دفتر قزوین

خیابان شهیدبابایی، بعدازکوچه 32، پلاک243طبقه اول

 028-33351577

دفتر مشهد

بلوار فردوسی، خیابان بهار هجدهم، خیابان مینای پنجم، پلاک14

 051-37689144-37685061