سامانه دریافت شناسه واریز

شناسه واریز کننده عبارت است از شناسه ای که کلیه واحدهای مورد رسیدگی جهت واریز وجه به حساب سازمان حسابرسی می بایست در فرم های واریزی خود به بانک عامل اعلام نمایید. به منظور دریافت شناسه واریز کننده، ابتدا شناسه ملی و پس از آن عبارت امنیتی را وارد کرده و سپس کلید دریافت شناسه واریز کننده را انتخاب نمایید.

شناسه ملی
بازنویسی کد
بانک مرکزی
1 حساب درآمدی ساتنا و پایا ( بانک مرکزی ج.ا.ا بنام سازمان حسابرسی ) IR510100004001000604005372
2 سایر واریزها (شامل بیمه - پرداختهای موردی ) 358000674267500810010101136332
3 واریزی نشریات 325000674267500050010101136332
4 واریزی مجله (خرید - تبلیغات و هزینه های مرتبط ) 379000674267500010010101136332