اخبار سازمان حسابرسی

انتشار برگه های پاسخ به پرسش فنی 109 و 110 کمیته فنی
رهنمودهای کمیته فنی سازمان حسابرسی پیرامون 2 موضوع حرفه ای منتشر شد
  

برگ پاسخ به پرسش های فنی شماره 109 درخصوص نحوه برخورد با آثار ناشی از شیوع کووید 19 در 2 بخش "حسابرسی" و "گزارشگری مالی" منتشر شد.

در بخش حسابرسی ضمنی تأکید بر رعایت استانداردهای حرفه ای و الزامات قانونی نحوه برخورد حسابرس در شرایط مذکور جهت اجرای عملیات حسابرسی و گزارشگری مورد بررسی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به افزودن بندی در تأییدیه کتبی مدیران و نیز نحوه گزارشگری شرایط ناشی از کووید 19 اشاره کرد.

در بخش گزارشگری مالی نیز مسائل مختلفی از جمله ضرورت بررسی کاهش ارزش دارایی ها، شناخت و اندازه گیری کمک های بلاعوض دولت، شرایط انعکاس ذخایر و افشای ریسک های مالی از دیدگاه استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.

برگ پاسخ به پرسش های فنی 110 نیز با توجه به تغییرات استاندارد حسابداری یک "ارائه صورتهای مالی" و "صورتهای مالی نمونه" به نحوه نگارش بند مقدمه و اظهارنظر در گزارش حسابرسی پرداخته است.

علاقمندان می توانند جهت مطالعه کامل رهنمودهای مذکور به بخش خدمات در تارنمای سازمان حسابرسی مراجعه نمایند.

تاریخ خبر : 1399/02/24
تعداد مشاهده این خبر : 3351