اخبار سازمان حسابرسی

اخبار استانداردهای حسابداری
استاندارد حسابداری 42
  

 

اخبار استانداردهای حسابداری:

استاندارد حسابداری ۴۲ با عنوان "اندازه گیری ارزش منصفانه" به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسید. برای مشاهده استاندارد مزبور به بخش استانداردهای حسابداری مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1400/06/01
تعداد مشاهده این خبر : 567