اخبار تدوین استانداردها

   
انتخاب نشریه 224 سازمان حسابرسی در جشنواره انتخاب کتاب برتر در حوزه‌های مالی و حسابداری
صورتهای مالی تلفیقی
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 16- سرمایه گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص
استاندارد حسابداری شماره 16- آثار تغییر نرخ ارز
استاندارد حسابداری شماره 22- گزارشگری مالی میان­دوره­ ای
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 17 با عنوان ”ترکیب‌های بخش عمومی“
انتشار نشریه 227 سازمان حسابرسی با عنوان”صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان دوره‌ای فشرده“
درج اطلاعات شاخص پاسخگویی بخش عمومی ایران در سایت فدراسیون بین‌المللی حسابداران
اخبار استانداردهای حسابرسی
اخبار استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استاندارد حسابداری 42
پیش نویس استاندارد حسابداری ۲۲
اصلاحات محدودی در استاندارد حسابداری 15