برگ پاسخ به پرسش های فنی

 شماره سوالتاریخ سوالشرح سوالتوضیحاتدانلود
1231400/10/13استاندارد حسابرسي 600 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه (شامل كار حسابرسان بخش)،در رابطه با اطلاع‌رساني متقابل با حسابرس بخش به شرح بندهاي 40 الي 45 استاندارد ياد شده، الزاماتي براي حسابرس گروه، تعيين كرده است. اجراي اين بخش از استاندارد در حال حاضر از طريق دستورالعمل خاص تهيه شده براي اين امر كه حاوي كليه مطالب لازم به منظور رعايت استاندارد مزبور مي‌باشد صورت مي‌گيرد. آيا انجام مكاتبات تفصيلي ياد شده در انجام بررسي اجمالي نيز ضرورت دارد؟  دانلود فایل
1221400/10/06سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 7 خرداد 1399، ضمن مشخص كردن ترتيبات كارشناسي زمين و ساختمان و مندرجات گزارش هيئت كارشناسي به منظور تجديد ارزيابي، مقرر كرده است كه تنها ارزش زمين‌ و ساختمان‌هاي داراي سند مالكيت تك برگ و سند دفترچه‌اي منگوله‌دار به نام واحد تجاري، جهت انتقال به سرمايه قابل قبول مي‌باشد و ارزش ساير اسناد و املاك اوقافي قابل انتقال به سرمايه نمي‌باشد. در چنين شرايطي، آيا عدم تجديد ارزيابي زمین‌ها و ساختمان‌های فاقد ویژگی‌های مورد قبول سازمان بورس و اوراق‌بهادار، انحراف از استانداردهاي حسابداري محسوب می‌شود؟  دانلود فایل
1211400/09/29در مواردي كه سود انباشته شركت اصلي بيشتر از سود انباشته گزارش شده در صورت‌هاي مالي تلفيقي باشد ،آيا مي‌توان كل سود انباشته شركت اصلي را براي افزايش سرمايه در نظر گرفت؟  دانلود فایل
1201400/05/04در مواردی که واحد تجاری، به منظور بازارگردانی سهام خود، وجه نقد و یا سهام خزانه خود را به صندوق بازارگردانی اختصاصی واگذار و در ازای آن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌نماید، در این صورت واحدهای سرمایه‌گذاری تحصیل شده صندوق، در صورتهای مالی واحد تجاری، چگونه شناسایی و ارائه می‌شود؟  دانلود فایل
1191400/04/21آیا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، منجر به تغییر در منابع مي شود تا بتوان آن را در تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادی از تاريخ افزايش سرمايه در نظر گرفت؟  دانلود فایل
1181400/03/17مانده حسابهایی که به موجب برگهاي پاسخ به پرسش‌های فنی 97 و114 و 115، تحت عناوین "صرف سهام خزانه"، " آثار معاملات سهام خزانه فرعی" و " آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل" که در بخش حقوق مالكانه صورتهاي مالي تلفيقي شناسايي و به مالكان واحد تجاري اصلي منتسب شده است، آیا هنگام تعیین حداکثر سود قابل تقسیم شرکت اصلی می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد؟  دانلود فایل
1171400/03/10آثار ناشی از بکارگیری استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درامد بر مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهاي استهلاك‌پذير كه وفق قوانين و مقررات مربوط مجاز گرديده، چگونه است؟  دانلود فایل
1161399/11/27نحوه انعکاس آثار ناشی از خرید بخشی از سهام شرکت فرعی توسط شرکت اصلی، در شرایطی كه كنترل شركت اصلي بر شرکت فرعی وجود دارد، در صورتهاي مالي تلفيقي گروه چگونه است؟  دانلود فایل
1151399/07/28سود يا زيان ناشي از فروش بخشي از سرمايه‌گذاري شركت اصلي در شركت فرعي که در صورت سود و زيان شركت اصلي شناسایي مي‌شود، در شرایطی كه كنترل شركت اصلي بر شرکت فرعی حفظ گردد، آيا سود يا زيان مزبور در صورتهاي مالي تلفيقي گروه نيز در صورت سود و زیان تلفیقی شناسایي می‌شود؟  دانلود فایل
1141399/07/21اگر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه) و بخشی از همان سهام را به بیش از بهای تمام شده به فروش رساند، نحوه انعکاس سهام خزانه و صرف سهام خزانه در صورت‌های مالی تلفیقی چگونه است؟  دانلود فایل
1131399/07/07با توجه به جزء ج بند 40 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر در نرخ ارز"، تمام تفاوت‌های تسعیر حاصل از نتايج عملكرد و وضعيت مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري، باید در صورت سود و زیان جامع شناسایی شود. در چنین شرایطی نحوه برخورد با تفاوت تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های پولی به شرح مندرج در بند 47 استاندارد ياد شده كه ناشی از معاملات درون گروهی است چگونه است؟  دانلود فایل
1121399/04/10تتغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از دارایی‌های غیرجاری به دارایی‌های جاری مشمول کدام استاندارد حسابداری است (استاندارد حسابداری 15 یا 31)با استاندارد حسابداری 15 "سرمایه گذاریها" تجدیدنظر شده 1399 جایگزین شده است. دانلود فایل
1111399/02/29با توجه به جز "الف" بند "43" استاندارد حسابداری 2، "صورت جریانهای نقدی" که در سال 1397 تجدیدنظر شده است و در آن تحصیل دارایی‌ها در قبال بدهی‌های مستقیم در زمره معاملات غیر نقد تلقی شده است، آیا برگ پاسخ به پرسش‌های فنی 84 مورخ 9/8/1390 در این خصوص، به قوت خود باقی است؟  دانلود فایل
1101399/02/23با توجه به تغییرات استاندارد حسابداری 1 و "صورت‌های مالی نمونه" در سال 1398، بندهاي مقدمه و اظهارنظر در دستورالعمل حسابرس چه تغييري خواهد داشت؟  دانلود فایل
1091399/02/23نحوه برخورد با آثار ناشی از شیوع کووید-19 در گزارش حسابرس مستقل و گزارشگری مالی چگونه است؟  دانلود فایل
1081398/08/27چنانچه افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی، قبل از تایید صورت‌های مالی ثبت شده باشد، این رویداد را می‌توان تعدیلی محسوب کرد؟این موضوع به ‌عنوان استثنایی بر برگ پاسخ به پرسش‌های فنی شماره 62 مورخ 14/6/1384 محسوب میشود. دانلود فایل
1071398/08/27اگر یک واحد تجاری به منظور تحصیل یا ساخت دارایی‌های غیرجاری اقدام به اخذ تسهیلات مالی نماید به نحوی که بخشی از مخارج سود و کارمزد تسهیلات مالی توسط اشخاص ثالث (ازجمله سازمان دولتي يا شركت هم‌گروه) تقبل و پرداخت شود، در این شرایط آیا واحد تجاری دریافت‌کننده تسهیلات، مي‌تواند تنها سود و كارمزد پرداختي خود را در صورت‌هاي مالي شناسایي كند؟  دانلود فایل
1061398/08/27در صورت تغییر پایان دوره گزارشگری مالی، نحوه ارائه اطلاعات مقایسه‌ای در گزارش مالی میان‌دوره‌ای چگونه است؟  دانلود فایل
1051398/07/08نحوه گزارشگری صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در صورتی که یک رویه حسابداری با تسری به گذشته بکار گرفته شود یا اقلام صورت‌های مالی با تسری به گذشته تجدید ارائه شود و یا اقلام صورت‌های مالی تجدید طبقه بندی گردد، چگونه است؟  دانلود فایل
1041398/07/08در مواردي که پرداخت تفاوت سود قطعی اوراق مشارکت با سودهاي علي‌الحساب پرداختي/ پرداختنی، به تاریخ سررسید اوراق (به عنوان مثال در پایان دوره چهار ساله) موكول شده باشد، در این صورت چنانچه سود قطعی محاسبه شده در پایان هر دوره مالی بیش از علی‌الحساب پرداختی/ پرداختنی ناشر باشد، آیا ناشر اوراق مي‌تواند به‌دليل نامشخص بودن نتايج عملكرد طرح در دوره‌هاي آتي، شناسائي اين تفاوت را تا سررسید اوراق (پایان سال چهارم) به تعویق اندازد؟  دانلود فایل
1031398/04/29در سال 1397 به دليل افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها ناشي از افزايش نرخ ارز، در برخي از پيمان‌هاي منعقده در شركت‌هاي پيمانكاري كه درآمد پيمان ثابت است، درصد پیشرفت کار پیمان نسبت به درصد پيشرفت كار در پايان سال قبل كاهش مي‌يابد به‌گونه‌اي كه منجر به شناخت درآمد منفي مي‌گردد. نحوه برخورد حسابداري در شرایط مزبور به‌ويژه در مواردي كه پيمان در طول سال پيشرفت فيزيكي داشته، چگونه است؟  دانلود فایل
1021397/08/07اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق مشابهی که به منظور تسویه مطالبات از کارفرمایان دریافت می‎شود، چگونه اندازه‎گیری و در صورت‎های مالی ارائه و افشا می‎شوند؟  دانلود فایل
1011397/07/23چنانچه شركت با استفاده از بند "ز" تبصره "10" ماده واحده قانون بودجه سال 1397، برای خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، اقدام به افزايش سرمايه از محل مازاد ايجاد شده ناشي از تجديد ارزيابي دارائيها(كه وفق تبصره يك ماده 149قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب31/4/1394انجام شده است)نمايد، آیا در گزارش توجیهی هيئت مديره درباره افزايش سرمايه كه در اجراي ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت تهيه مي‌شود، ارائه اطلاعات مالی آتی ضروری است؟  دانلود فایل
1001397/02/31با توجه به جزء "الف" بند 29- ب استاندارد حسابداری 16 با عنوان " آثار تغییر در نرخ ارز"، به منظور محاسبه درصد کاهش ارزش ریال درخصوص تغييرات اخیر نرخ ارز، شروع کاهش ارزش از چه تاریخی در نظر گرفته شود؟  دانلود فایل
991397/02/10با توجه به التهابات ایجاد شده در اواخر سال 1396 در بازار آزاد ارز که نهایتاً منجر به اعلام نرخ یکسان ارز در تاریخ 20 فروردین 1397 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید، آیا تغییرات نرخ ارز قابل دسترس پس از تاریخ ترازنامه را می‌توان به عنوان یک رویداد تعدیلی در تهیه صورت‌های مالی دوره منتهی به 29 اسفند 1396، محسوب نمود؟  دانلود فایل
981396/11/23چنانچه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی با تمامی شرایط زیر انجام گردد: • اعمال اختیار فروش تبعی توسط خریدار، منوط به خرید همزمان سهام پایه اوراق مزبور باشد. • خریدار اوراق مزبور ملزم به واگذاری اختیار خرید سهام پایه به فروشنده به میزان تعداد سهام پایه خریداری شده باشد. • خریدار و فروشنده سهام پایه، ملزم به توثیق سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه باشند. در این صورت آیا این رویداد، فروش سهام محسوب می‌شود؟  دانلود فایل
971396/11/09سود یا زیان حاصل از خرید و فروش سهام واحد اصلی توسط واحد تجاری فرعی چگونه در صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی واحد تجاری فرعی منعکس می شود؟لازم به توجه است که این برگ پاسخ، جایگزین برگ پاسخ به پرسش های فنی شماره 92 مورخ 2/12/1395 می شود. دانلود فایل
961396/05/23چنانچه به موجب قرارداد یا توافق‌نامه، کارفرما برای تسویه بدهی به پیمانکار، شرایط لازم برای اخذ تسهیلات مالی توسط پیمانکار و به نام وی را فراهم نماید و خود بازپرداخت اصل و سود تضمین شده تسهیلات را به‌عهده‌ گیرد، این رویداد در صورتهای مالی پیمانکار و کارفرما چگونه منعکس می‌شود?  دانلود فایل
951396/05/23چنانچه دریافت‌ تسهیلات مالی موکول به ایجاد سپرده سرمایه‌گذاری معادل درصدی از مبلغ تسهیلات باشد دراین صورت: الف- آیا سپرده سرمایه‌گذاری را می‌توان با تسهیلات مالی مربوط در ترازنامه تهاتر کرد؟ ب- سپرده سرمایه‌گذاری و تسهیلات مالی مربوط در صورت جریان وجوه نقد چگونه انعکاس می‌یابند؟ پ- نرخ سود تضمین شده تسهیلات مالی دریافتی که در یادداشت توضیحی انعکاس می‌یابد، نرخ اسمی است یا موثر؟  دانلود فایل
941396/02/25نحوه برخورد حسابداری با آثار مالی ناشی از مشوق‌های اعطائی در قالب کاهش نرخ ارز برای تسویه اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط چگونه است؟  دانلود فایل
931395/12/09در شرکت‌های تولید کننده دارو، درآمد فروش کالا در زمان تحویل کالا به شرکت‌های پخش بطور کامل شناسایی می‌شود. در شرایطی که طبق رویه‌های مورد عمل شرکت، بخشی از اقلام فروخته شده در زمان فروش به مصرف‌کننده نهایی، به عنوان جایزه جنسی محسوب گردد و وجهی بابت آن دریافت نشود، نحوه برخورد حسابداری با جایزه جنسی مرتبط با محصولات فروخته نشده به مصرف‌کننده نهایی، در تاریخ گزارشگری چگونه است؟  دانلود فایل
921395/12/02سود یا زیان حاصل از خرید و فروش سهام واحد اصلی توسط واحد تجاری فرعی چگونه در صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی واحد تجاری فرعی منعکس می‌شود؟لازم به توجه است که این برگ پاسخ حذف و برگ پاسخ به پرسش های فنی شماره 97 مورخ 9/11/1396 جایگزین آن شده است. دانلود فایل
911395/10/06نحوه انعکاس وجوه دریافتی شرکت کارگزاری از مشتریان، در صورتهای مالی شرکت کارگزاریلازم به توجه است که این برگ پاسخ جایگزین برگ پاسخ به پرسش‌های فنی شماره 66 مورخ 18/2/1385 می‌شود. دانلود فایل
901392/12/05برخورد حسابداری با اصلاحات مورخ 1392/5/15 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر نرخ ارز"1- هفت مورد پاسخ به سوالات مربوط به آثار تغییرات نرخ ارز. 2- پاسخ بند 6 ، مربوط به استاندارد حسابداری 15 "سرمایه گذاریها" تجدیدنظر شده 1392 است. دانلود فایل
891392/12/05برخورد حسابرس مسنقل با موضوع افشا و کفابت پوشش بیمه ای داراییها، چگونه است؟  دانلود فایل
881391/08/08در صورتی که دارائیهای شرکتهای فرعی، بعد از تاریخ تحصیل توسط شرکت اصلی که به منظور افزایش سرمایه مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد، آثار مالی این تجدید ارزیابی، در صورتهای مالی تلفیقی چگونه انعکاس می یابد؟  دانلود فایل
871391/04/26با توجه به اینکه طبق بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند در هر سال حداقل چهل درصد سود پیش بینی شده خود را به حساب درآمدعمومی واریز نمایند،نحوه گزارشگیری مالی این موضوع درصورتهای مالی ونیزنحوه برخورد حسابرس مستقل وبازرس قانونی در این خصوص چگونه است؟  دانلود فایل
861391/03/011-با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص واژگان "اخیراً" و "کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه" و "ارزش رسمی ریال" مندرج در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان "تسعیر ارز" واژگان مزبور چگونه تفسیر می شود؟ 2- آیا تغییرات قابل ملاحظه در نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه (از جمله کاهش نرخ ارز توافقی در سال 1391) را میتوان به عنوان رویداد تعدیلی محسوب نمود؟با استاندارد حسابداری 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" تجدیدنظر شده 1391 جایگزین شد ه است. دانلود فایل
851390/09/07چنانچه تا زمان صدور گزارش حسابرس مستقل ،واحد مورد رسیدگی دفاتر قانونی را به صورت کامل ثبت نکرده باشد یا از ارائه آن به حسابرس خودداری کند، نحوه برخورد حسابرس با این موضوع چگونه است؟  دانلود فایل
841390/08/09آیا خرید یا فروش نسیه داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاریها و مواردی مانند سود تضمین شده، مالیات و سود سهام دریافتنی و پرداختنی منظور شده در حسابها که وجه آن در سال مالی بعد پرداخت یا دریافت می شود را می توان از مصادیق معاملات غیر نقدی مندرج در استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان "صورت جریان وجوه نقد" محسوب نمود؟شماره بندهای 55 و 56 استاندارد حسابداری 2 "صورت جریانهای نقدی" مندرج در پاسخ، به شماره بندهای 42 و 43 تغییر کرده است. دانلود فایل
831390/05/17مخارج انجام شده از محل اعتبارات عمومی برای اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و وجوه دریافتی مرتبط چگونه در صورتهای مالی دستگاه مجری انعکاس می یابد؟  دانلود فایل
821390/05/02نحوه تعیین سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم در صورت های مالی شرکت های مشمول چگونه است؟  دانلود فایل
811389/11/25چنانچه صورتهای مالی سالانه و یا میان دوره ای دوره گذشته، حسابرسی و یا بررسی اجمالی نشده و یا توسط حسابرس دیگری حسابرسی و یا بررسی اجمالی شده باشد، آیا درج مطلبی از این بابت در گزارش بررسی اجمالی نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای دوره جاری ضرورت دارد؟  دانلود فایل
801389/10/20درمواردی که اجرای فعالیتهای عملیاتی یا سرمایه ای در چارچوب روابط خاص فیمابین از سوی شرکت اصلی یا شرکتهای عضو گروه به یکی از شرکتهای عضو گروه(مجری) ارجاع می گردد:الف- آیا تهاتر داراییهای مرتبط با فعالیتهای مزبور با مانده طلب کارفرما یا انتقال مانده دارییها و بدهیهای مرتبط با این فعالیتها به حساب کارفرما در پایان دوره مالی صحیح است؟ ب- آیا درآمد عملیاتی شرکت مجری شامل مخارج انجام شده و کارمزد متعلقه می باشد یا صرفاًمحدود به کارمزد است؟  دانلود فایل
791389/07/19نحوه شناسایی سود یا زیان حاصل از فروش یک دارایی توسط شرکت اصلی به یک شرکت خارج از گروه و متقاباً تحصیل آن توسط یکی دیگر از شرکتهای عضو همان گروه در صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی چگونه است  دانلود فایل
781389/04/14برخورد حسابداری با مخارج جنبی تسهیلات مالی دریافتی از قبیل حق ثبت، حق تمبر اسناد تضمینی واگذاری و کارمزد مقطوع اولیه، چگونه است  دانلود فایل
771389/03/10نحوه برخورد حسابداری با مزایای پیش بینی شده در مصوبه شماره 93609/ت 36212ک مورخ 10/6/1387 کمیسیون اقتصادی دولت و دستورالعمل اجرایی آن (تصاویر پیوست)در خصوص ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، چگونه است؟  دانلود فایل
761388/11/19آثار مالی ناشی از قراردادهای منعقده بابانکها و موسسات مالی و اعتباری در چارچوب "دستورلعمل اجرائی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین"(تصویر پیوست) چگونه در صورتهای مالی واحد واگذارنده اسناد دریافتنی تجاری انعکاس می یابد؟  دانلود فایل
751388/09/23ایا مبایعه نامه یا سایر اشکال قرارداد مرتبط با فروش داراییهای غیر جاری ،به ویژه بین اشخاص وابسته ،به تنهایی مبنای مناسبی برای شناسایی درآمد ناشی از فروش فراهم می کند؟  دانلود فایل
741388/09/02نحوه برخورد حسابداری با مخارج اورهال (بازرسی عمده) در شرکت هایی از قبیل صنایع هواپیمایی،کشتیرانی،پتروشیمی و نیروگاه ها که با توجه به نوع فعالیت، انجام این مخارج در دوره هایی با تناوب چند ساله اجتناب ناپذیر می باشد ،چگونه است؟  دانلود فایل
731388/08/25وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب یا ودیعه آب، برق، گاز و تلفن (حقوق عمومی) توسط شرکت های ذیربط چگونه در صورت های سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد انعکاس می یابد؟  دانلود فایل
721388/08/18بدهی واحد تجاری بابت اعتبارات اسنادی اعم از یوزانس، فاینانس، ریفاینانس و نظایر آن ،در کدام سرفصل صورت های مالی طبقه بندی می شوند؟  دانلود فایل
711388/08/11وجوه دریافتی از دولت برای جبران زیان ،چگونه در صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود؟  دانلود فایل
701388/07/20شرکت های مشمول مصوبه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 هیئت وزیران و اصلاحیه مورخ 29/11/1387 آن، در مورد بخشودگی مابه التفاوت نرخ ارز، در چه زمانی می توانند درآمد ناشی از بخشودگی را شناسایی کنند؟  دانلود فایل
691388/06/03در شرکت های لیزینگ هزینه های مالی در کدام سرفصل صورت سود و زیان طبقه بندی می شود؟  دانلود فایل
681387/12/14چنانچه واحد تجاری "الف" اختیار اداره و مدیریت واحد تجاری فرعی "ج" را به موجب وکالتنامه ای به واحد تجاری "ب" واگذار کند، آیا واخد تجاری "ج"،واحد فرعی "ب" محسوب می شود؟  دانلود فایل
671385/09/20آیا طبقه بندی داراییها و بدهیها به جاری و غیرجاری در ترازنامه شرکتهای پیمانکار ضرورت دارد و آیا سپردههای مکسوره از صورتحسابهای پیمانکاران توسط کارفرمایان در این گونه شرکتها ماهیت مطالبات تجاری دارد؟در پاسخ، استاندارد حسابداری 14 حذف شده و استاندارد حسابداری 1 "ارائه صورتهای مالی" جایگزین 'گردیده است. دانلود فایل
661385/02/18نحوه انعکاس وجوه نقد مشتریان نزد کارگزاران بورس اوراق بهادار در صورت های مالی شرکت های کارگزاری چگونه است؟در شرایط حاضر این پاسخ ملغی و پاسخ به پرسش های فنی شماره 91 مورخ 1395/10/6 جایگزین آن گردیده است. دانلود فایل
651385/02/11کلیه شرکت های دولتی بند "ج" تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 کل کشور موظف شده اند علاوه بر پرداخت مالیات عملکرد سال 1384 ،حداقل چهل در صد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع تبصره یاد شده نمیباشند و سهم بخش غیردولتی باید به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. نحوه برخورد حسابداری با این موضوع چگونه است؟  دانلود فایل
641384/08/02در مواردی که واحد سرمایه پذیر ،واحد فرعی یا وابسته واحد سرمایه گذار نیست،اما هر دو تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مشترک یک واحد تجاری اصلی هستند، آیا واحد سرمایه گذار میتواند تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی واحد سرمایه پذیر را به عنوان رویداد تعدیلی محسوب و درآمد سود سهام را بر این مبنا شناسایی کئد؟  دانلود فایل
631384/06/28کاهش ارزش بازار سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در چه وضعیت هایی به عنوان کاهش دایمی تلقی می شود و در صورت ضرورت احتساب ذخیره ، مبلغ آن بر چه مبنایی تعیین می گردد؟با استاندارد تجدید نظر شده حسابداری شماره 15 جایگزین شده است. دانلود فایل
621384/06/14مادام که افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده باشد مبالغ مربوط به افزایش سرمایه چگونه در صورتهای مالی شناسایی و منعکس می شود؟برگ پاسخ به پرسش های فنی 108 مورخ 27 /98/8 استثنایی بر این برگ پاسخ به پرسش‌های فنی (62)محسوب می شود. دانلود فایل
611384/04/13درمواردی که بابت علی الحساب معاملات با خریداران و فروشندگان، چک یا سایر اسناد مدت دار دریافت یا صادر میگردد، تازمانی که مبلغ اینگونه اسناد عملا تأدیه نشده است، آیا اطلاق پیش دریافت و پیش پرداخت به این گونه اقلام و شناسائی آنها تحت این عناوین در صورتهای مالی صحیح است؟  دانلود فایل
601384/04/13طبق تعريف مندرج در استاندارد شماره 18، سهم اقليت عبارت است از "آن بخش از خالص عملكرد مالي و خالص داراييهاي يك واحد تجاري فرعي كه قابل انتساب به سهامي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق واحدهاي تجاري فرعي ديگر، به واحد تجاري اصلي تعلق ندارد." با عنايت به تعريف بالا، چنين بنظر ميرسد كه سهم اقليت، دربرگيرنده سودهاي تحقق نيافته ناشي از معاملات واحد تجاري فرعي با واحد تجاري اصلي نيز مي باشد. آيا چنين برداشتي صحيح است؟  دانلود فایل
591384/04/06چنانچه سهامداران، پرداخت تمام يا بخشي از زيان انباشته شركت را تقبل كنند، آثار مالي اين رويداد چگونه در صورتهاي مالي انعكاس مي يابد؟  دانلود فایل
581384/03/02طبق بند "ج" تبصره1 قانون بودجه سال 84 كل كشور، كليه شركت هاي دولتي موضوع تبصره ياد شده موظف شده اند علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 83، سی درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1383خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. نحوه برخورد حسابداري با اين موضوع چگونه است؟  دانلود فایل
571383/12/24چنانچه شركتي در اجراي ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت،‌ سهام جديد را به قيمتي بيش از مبلغ اسمي بفروش برساند، نحوه برخورد حسابداري با صرف سهام ايجاد شده در شركت سرمايه پذير از ديدگاه اشخاصي كه از قبل سرمايه گذار اين شركت بوده اند،‌چگونه است؟  دانلود فایل
561383/09/23نحوه حسابداري آثار مالي ناشي از اجراي تصويب نامه شماره 37991/ت 30331 هـ مورخ 12/7/83 هيات وزيران در مورد معافيت شركتهاي گشايش كننده اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايه اي از پرداخت باقيمانده بدهي مربوط به مابه التفاوت ناشي از يكسان سازي نرخ ارز ( كه تصوير آن پيوست است) چگونه است؟  دانلود فایل
551383/09/09چنانچه شركت فرعي مشمول تلفيق منحل شود، آيا تلفيق صورتهاي مالي آن با صورتهاي مالي شركت اصلي بايد كماكان ادامه يابد؟  دانلود فایل
541383/07/27نقل و انتقال سهام شركتهاي دولتي و شركت هاي واسته به آنها به شركتهاي مادر تخصصي كه در اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه صورت مي گيرد، در چه تاريخي و به چه ارزشي در حساب سرمايه گذاري شركتهاي مادر تخصصي ثبت و چگونه در صورتهاي مالي تلفيقي آنها منعكس مي شود؟  دانلود فایل
531383/07/27آيا ماليات كسر شده توسط كارفرما از صورت وضعيت پيمانكاران كه بعنوان پيش پرداخت ماليات در دفاتر شركت پيمانكار ثبت مي شود بايد در صورت جريان وجوه نقد تحت سرفصل ماليات بر درآمد منعكس شود؟  دانلود فایل
521383/03/25اخيرا برخي از شركتها بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور از پرداخت مابه التفاوت نرخهاي رسمي و رقابتي تا شناور ارز مربوط به اعتبارات اسنادي داراييهاي سرمايه اي معاف شده اند. با توجه به اينكه اين شركتها مابه التفاوت را در سالهاي قبل از يك سو، به بهاي تمام شده داراييهاي مربوط و از سوي ديگر، به حساب بدهيها منظور نموده اند، نحوه برخورد حسابداري با اين معافيت چگونه است؟موضوع در شرایط حاضر منتفی شده است. دانلود فایل
511383/03/25طبق ماده واحده اي كه در تاريخ 14/7/1380 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و آييننامه اجرايي مصوب جلسه مورخ 22/12/1380 هيات وزيران، از تاريخ تصويب اين قانون، 4 درصد به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي كاركنان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور افزوده شده و مقرر گرديده است 4 درصد ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات خدمت قبل از تصويب قانون نيز در زمان بازنشستگي اين قبيل كاركنان بطور يكجا در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود. نحوه برخورد حسابداري با موارد مزبور چگونه است؟  دانلود فایل
501382/05/20آيا شركتي كه عمليات آن متوقف شده، اما مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تصميم به انحلال آن نگرفته و يا تصميم اتخاذ شده درباره انحلال هنوز در اداره ثبت شركتها به ثبت نرسيده است، بايد صورتهاي مالي خود را با توجه به برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت و طبق رهنمودهاي ارائه شده در نشريه شماره 155 تهيه كند؟با استاندارد حسابرسی 570 جایگزین شده است. دانلود فایل
491382/04/23استهلاك داراييهايي كه در اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي تجديد ارزيابي مي گردند، بر مبناي مبلغ دفتري جديد از چه تاريخي بايد محاسبه شود؟  دانلود فایل
481382/04/11نحوه برخورد بازرس قانونی با توزیع سود سهام در شرکتهای اصلی که سود قابل تقسیم آن به میزان عمده ای بیش از سود قابل تخصیص طبق صورتهای مالی تلفیقی می باشد، چگونه است؟  دانلود فایل
471382/04/11در شركتهايي كه در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري فعاليت دارند و اقدام به پيش فروش و انعقاد قرارداد واگذاري واحدها به مشتريان و اخذ پيش دريافت مي نمايند و عمليات ساخت و آماده سازي موضوع قرارداد بيش از يك دوره مالي طول مي كشد،‌نحوه شناخت در آمد در هر دوره ي مالي چگونه است و آيا مي توان در اين خصوص با توجه به ميزان تكميل واحدهاي پيش فروش شده، درآمد را شناسايي كرد؟با استاندارد حسابداری شماره 29 جایگزین شده است. دانلود فایل
461382/04/09با توجه به قانون " اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي" مصوب بيست و دوم دي 1381 مجلس شوراي اسلامي، نحوه برخورد حسابداري با ماليات و عوارض محصولات مشمول ( نظير نوشابه و سيگار) در شركتهاي مربوط چگونه است؟  دانلود فایل
451381/04/17درآمد سود سهام حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها كه پس از تاريخ ترازنامه، اما قبل از تاريخ تصويب صورتهاي مالي شركت سرمايه گذار،‌حق دريافت آن احراز مي گردد (در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه پذير) در چه زماني شناسايي مي شود؟  دانلود فایل
441381/04/17با توجه به تبصره 4 ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن كه مقرر مي دارد "اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود"، آيا درآمد سود سهام بايد بر مبناي خالص مبالغ دريافتي يا دريافتني در حسابها منظور شود؟  دانلود فایل
431381/03/25باتوجه به بند 31 استاندارد حسابداری شماره 17 و نیز پیش نویس استاندار حسابداری شماره 24 با عنوان "گزارشگری مالی واحدهای تجاری درمرحله قبل ازبهره برداری" : الف)آیا مفاد بند"ب" برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره10 مورخ17/11/1369 ملغی شده است؟ ب)درصورت مثبت بودن پاسخ پرسش "الف"، نحوه برخورد حسابداری بامخارج قبل ازبهره برداری که درحال حاضر درحسابهای "واحد های تجاری درمرحله قبل از بهره برداری" یا حصه مستهلک نشده آن"درواحدهای تجاری درحال بهرا برداری" انعکاس دارد،چگونه است؟با استاندارد حسابداری شماره 17، جایگزین شده است دانلود فایل
421381/03/04طبق مفاد ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان ساغل،خانواده ها و سایرکارکنان مصوب اردیبهشت ماه 1379مجلس شورای اسلامی، به کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت درهنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت، درمقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود.دراین خصوص ضرورت احتساب ذخیره جهت کلیه کارکنان مشمول و نحوه برخورد حسابداری به هزینه مربوطه چگونه است؟  دانلود فایل
411381/03/01نحوه برخورد حسابداری با اثار مالی ناشی از آرای مذبور چگونه خوتهد بود  دانلود فایل
401381/02/30با توجه به حكم بند "ث" تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 مبني بر فراهم نمودن امكانات يكسان سازي نرخ ارز در نيمه اول سال 1380 و ارائه لايحه بودجه سال 1381 كل كشور بر مبناي نرخ يكسان ارز، داراييها و بدهي هاي ارزي شركت هاي دولتي در پايان سال 1380 بايد به چه نرخي تسعير شود وآثار مالي ناشي از تغيير نرخ ارز چگونه در صورت هاي مالي شناسايي شود؟  دانلود فایل
391380/11/27آيا با توجه به انتشار و لازم الاجرا بودن استانداردهاي حسابرسي، مفاد بخشنامه فني شماره 49/3 مورخ 27/8/1369 كميته فني در مورد تهيه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به شكل تفضيلي ( فرم بلند) قابل اجراست؟با بخش 700، استاندارد حسابرسی، جایگزین شده است دانلود فایل
381379/04/06بر اساس بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان يك سوم درآمد مشمول ماليات مذكور در ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك پذير است. آيا استهلاك زيان بايد در صورت سود و زيان به عنوان هزينه منعكس شود؟ در غير اينصورت، آيا مي توان براي مقاصد مالياتي استهلاك زيان را در دفاتر قانوني ثبت كرد؟  دانلود فایل
371378/09/15در وضعيتهايي كه شركت سرمايه گذار بر شركت سرمايه پذير نفوذ قابل ملاحظه ندارد، سود سهام دريافتي در چه شرايطي و تا چه ميزان، بهاي تمام شده سرمايه گذاري را كاهش مي دهد (بازيافت سرمايه گذاري)؟با استاندارد حسابداری 15 "حسابداری سرمایه گذاریها" که در سال 1399 اصلاح شده، جایگزین شده است. دانلود فایل
361378/07/05چنانچه دليل اخذ پيش دريافت، قيمت توافقي فروش كالا كمتر از قيمت فروش نقدي يا متعارف آن باشد، درآمد فروش بر مبناي كدام قيمت اندازه گيري و با تفاوت قيمت مزبور در شرايط مختلف چگونه برخورد مي شود؟  دانلود فایل
351378/04/15با توجه به مقررات موجود در خصوص تحويل بخشي از ارز حاصل از صادرات به سيستم بانكي در قبال دريافت وجه نقد، معادل نرخ صادراتي ارز به علاوه واريزنامه و همچنين با توجه به تغيير نرخ واريزنامه در بورس اوراق بهادار تهران، در هر يك از مراحل تحقق فروش، دريافت واريزنامه، فروش واريزنامه، استفاده از واريزنامه جهت واردات و تاريخ ترازنامه از چه نرخي براي ثبت معاملات استفاده مي شود و نحوه برخورد حسابداري با تفاوت ناشي از اين تغييرات چگونه است؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است. دانلود فایل
341377/10/21نحوه برخورد حسابداری با وجوهی که طبق تبصره (6) قانون اصلاح بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 22/7/1377 بحساب درآمد عمومی ،موضوع ردیف 390750 واریز می شود چگونه است ؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است. دانلود فایل
331377/09/18نحوه برخورد حسابداری با وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب یا ودیعه آب و برق گاز و تلفن توسط شرکتهای ذیربط چگونه است ؟  دانلود فایل
321377/09/18این شماره پرسش بکار گرفته نشده است. 
311377/06/28نحوه انعکاس مبالغ پرداختی به هیات مدیره اعم از موظف و غیر موظف بابت پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحیه قانون تجارت در صورتهای مالی چگونه است ؟  دانلود فایل
301376/03/271- برخورد حسابرس در مواردی که صورت گردش وحوه نقدهمراه با مجموعه صورتهای مالی توسط واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه نشده باشد، چگونه است ؟ 2- آیاحسابرس می تواند نسبت به صورت گردش وجه نقد نظر مستقل و جداگانه اظهار کند؟با دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورخ 1390/12/23 جایگزین شده است. دانلود فایل
291374/03/21تاثير سياستهاي جدید ارزي اعلام شده توسط دولت که از تاریخ 31/2/1374 لازم الاجرا میباشد، بر صورتهاي مالي واحدهای مورد رسیدگی چیست ؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است. دانلود فایل
281374/02/05در ارتباط با مفاد بند "د" تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مبنی بر تخصیص 2 درصد سود ناخالص سال قبل کلیه کارخانجات ، بانکها و شركت های دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی، هزینه و بدهی مربوط در واحدهای مشمول در کدامیک از سالهالی 1372 یا 1373 شناسایی میشود؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است. دانلود فایل
271373/08/23چنانچه آثار موارد عدم توافق در گزارش حسابرس و بازرس قانونی در حدی باشد كه به نحو بااهمیتی موجب حذف یا کاهش سود قابل تقسيم سال مربوط گردد، نحوه برخورد حسابرس و بازرس قانونی با موضوع فوق چگونه است؟  دانلود فایل
261373/08/03با توجه به اعلام نرخ شناور ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1372 و حذف انواع نرخ ارز، نحوه برخورد حسابرس با موضوع تسعير بدهي هاي ناشي از وامهای ارزی شركتها از سیستم بانکی کشور علی الخصوص بانک صنعت و معدن و زیان حاصل از این تسعیر، چگونه است ؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است. دانلود فایل
251372/11/05در مواردی که زيان انباشته شرکت سهامی از 50 درصد سرمايه آن بیشتر اما از 50 درصد مجموع سرمايه و اندوخته ها کمتر است، آیا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت میباشد؟  دانلود فایل
241372/06/23نحوه محاسبه اندوخته قانوني در شرايطي كه شركت زيان انباشته (سنواتي) دارد با توجه به الزامات اصلاحیه قانون تجارت چگونه است؟  دانلود فایل
231372/04/02نحوه برخورد حسابرس با تجديد ارزيابي بر اساس مفاد ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم چگونه است ؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است دانلود فایل
221372/03/25نحوه برخورد حسابرس با صورتهاي مالي شركت اصلی (مادر) در مواردی كه صورتهاي مالی تلفيقي تهیه نمي شود، چگونه است؟با بخش 705 استاندارد حسابرسی، جایگزین شده است. دانلود فایل
211372/03/01نحوه برخورد حسابرس در گزارش بازرس قانونی و حسابرس با تخصيص سودسال به حساب اندوخته احتياطي (شامل اندوخته طرح توسعه و تکمیل و ...) و نیز توزيع سود سهام درصورتيكه زيان انباشته مستهلك نشده باشد، چگونه است؟  دانلود فایل
201371/12/10نحوه برخورد حسابداري با مبالغ دریافتی از خریداران نوشابه در قبال واگذاری شيشه و شل چگونه است؟  دانلود فایل
191371/08/12نحوه برخورد حسابداری با کمکهایی که شرکتها از دولت در ارتباط با عملیات اصلی خود به عنوان سوبسید دریافت می کنند چگونه است ؟با استاندارد حسابداری شماره 10 جایگزین شده است دانلود فایل
181371/07/13نحوه برخورد حسابداری با مالیات های غیرمستقیمی که دولت از تولیدکنندگان برخی از محصولات نظیر نوشابه یا سیگار دریافت میکند، چگونه است ؟در شرایط حاضر این پاسخ ملغی و پاسخ به پرسش های فنی شماره 46 مورخ 1382/4/9 جایگزین آن گردیده است. دانلود فایل
171371/06/30نحوه برخورد حسابداری در شرکتهای شهر صنعتی نسبت به حسابهای زمین، تاسیسات ایجاد شده از محل پیش دریافتهای اخذ شده و پیش دریافتها چگونه می باشد؟  دانلود فایل
161370/10/17در مواردیکه ارقام صورتهای مالی عمدتا"نزدیک به یا بالاتر از میلیارد ریال است، آیا تهیه و تنظیم مبالغ مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه به هزار ریال یا میلیون ریال، برحسب مورد، مجاز می باشد؟  دانلود فایل
151370/10/17در مواردی که بند توضیحی گزارش حسابرس موضوع عدم توافق (عدم رعایت اصول متداول حسابداری) مطرح شده است که تعیین اثرات ریالی آن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی، کمبود وقت ،پیچیدگی محاسبات و یا ضعف سوابق حسابداری امکان پذیر نیست، نحوه برخورد حسابرس چگونه باید باشد؟  دانلود فایل
141370/06/06با توجه به مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب شهریور ماه 1366 نحوه برخورد با موارد ذیل در گزارش حسابرس و بازرس قانونی چگونه خواهد بود؟1- در مواردیکه شرکت طبق تعاریف مربوطه، دولتی شناخته شده اما ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور را به مورد اجرا نگذارده است.2- در مواردیکه از نظر انطباق وضعیت شرکت با مفاد قانون مزبور ابهام وجود دارد.با بخش 706 استاندارد حسابرسی جایگزین شده است. دانلود فایل
131370/04/12سوالات زیر در مورد شرکتی که اقدام به تشکیل شرکتهای سهامی جدید به قصد واگذاری سهام آنها در آینده می کند، مطرح است:1- وضعیت افشای سرمایه گذاری در صورتهای مالی. 2- لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی. 3- نحوه و زمان شناسایی درآمد. 4- چگونگی شناخت هزینه ها.با استانداردهای حسابداری شماره 15و 18 تا 20 جایگزین شده است. دانلود فایل
121370/04/05نحوه برخورد حسابداری با خسارات ناشی از زلزله و سایر سوانح طبیعی و مخارج بازسازی آن چگونه است ؟با استاندارد حسابداری شماره 6 "گزارش عملکرد مالی" جایگزین شده است. دانلود فایل
111369/12/01نحوه برخورد حسابرس و بازرس قانونی با حق مدیریت، حق سرپرستی، حق سرویس دهی و نظایر آن که بر مبنای درصدی از فروش شرکت یا سهمی از هزینه های سازمان پوشش دهنده تعیین و پرداخت می شود، از لحاظ انعکاس موضوع در گزارش حسابرس و بازرس قانونی چگونه است ؟  دانلود فایل
101369/11/17نحوه حسابداری و گزارش گیری مالی در مورد مخارج و درآمدها در واحدهای تجاری قبل از مرحله بهره برداری چگونه است ؟با استاندارد حسابداری شماره 24 جایگزین شده است. دانلود فایل
91369/10/12نحوه برخورد حسابداری با سود سهام از دیدگاه شرکتهای توزیع کننده و دریافت کننده سود سهام در مواردیکه شرکت سرمایه گذار توانایی اعمال نفوذ و کنترل موثر بر عملیات و سیاست های شرکت سرمایه پذیر را ندارد ، چگونه است ؟با استاندارد حسابداری شماره 15 جایگزین شده است. دانلود فایل
81369/07/11نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان چگونه است ؟با استاندارد حسابداری 4 "ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی" جایگزین شده است دانلود فایل
71369/02/26نحوه برخورد حسابداری با قطعات و لوازمی که بعنوان لوازم مستعمل نگهداری و سپس به شکل اسقاط فروخته یا بعضا" در قبال دریافت لوازم و قطعات نو تحویل داده میشود، چگونه است ؟با استاندارد حسابداری شماره 11 جایگزین شده است. دانلود فایل
61369/02/19چاپ و انتشار کتب مستلزم صرف مخارجی است که با توجه به ماهیت خاص فعالیتهای انتشاراتی واقع میشود. با توجه یه اینکه بعضی از عناوین کتب منتشره ممکن است محدود به چاپ اول نباشد و در چند نوبت چاپ شود، نحوه به حساب گرفتن مخارج مزبور از نظر تطابق با درآمد های مکتسبه چگونه است؟ آیا اینگونه مخارج را میتوان در سال وقوع، هزینه تلقی نمود؟  دانلود فایل
51368/12/28برخی از اعتبارات بانکی بصورت فروش اقساطی در اختیار شرکتها قرار میگیرد.آیا هزینه های سودو کارمزد فروشهای اقساطی قابل تخصیص به بهای تمام شده مواد و کالا هست یا خیر؟با استاندارد حسابداری شماره 13 جایگزین شده است دانلود فایل
41368/12/28آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بابت تفاوت نرخ ارز ترجیحی، صادراتی و ... مصرفی جهت تامین موجودیها، با نرخ رسمی ارز، وجوهی را از شرکتها مطالبه می کند. آیا تفاوت مذکور، در مورد مواد و کالایی که قبلاً تحصیل شده و در زمان اعلام قیمت جدید در انبارهای شرکت موجود بوده و با نرخهای جدیدبه فروش خواهد رسید را میتوان به عنوان بخشی از بهای تمام شده این موجودیها تلقی و به آن اضافه نمود؟ مضافاً چنانچه پس از تعیین و تصویب قیمت جدید محصولات، امکان تامین مواداولیه با نرخ ارزی کمتر از آنچه در تعیین قیمت جدید مد نظر قرار گرفته فراهم شود، مابه التفاوت این دو نرخ نیز از شرکتها مطالبه میشود. آیا این مبالغ نیز به عنوان هزبنه های تحصیل مواد اولیه قابل تخصیص است؟موضوع در شرایط حاضر منتفی است دانلود فایل
31368/09/29رویه حسابداری مناسب در خصوص تعویض آجرهای نسوز درون کوره در شرکتهای تولید کننده شیشه، چنانچه آثار ریالی آن بر صورتهای مالی با اهمیت باشد، از لحاظ حسابداری و گزارشگری مالی چیست ؟  دانلود فایل
21368/08/03موجودی قند و شکر در پایان سال مالی در انبارهای شرکت (صنایع قند و شکر) که به صورت موقت به سازمان قند و شکر تحویل شده، آیا میتواند فروش قطعی تلقی شود یا خیر؟ توضیح اینکه طبق رویه معمول در صنعت قند و شکر موجودیهای فوق الذکر فروخته شده تلقی میشود.  دانلود فایل
11368/07/23الف)در صورتی که روش استهلاک تغییر ننموده، لیکن نرخ استهلاک تغییر نموده باشد، آیا اینگونه تغییرات، تغییر در برآورد محسوب می گردد؟ ب)در صورتی که روش محاسبه استهلاک از نزولی به مستقیم و یا بالعکس تغییر یافته باشد، آیا تغییر مذکور، تغییر در روش تلقی می گردد؟ با استاندارد حسابداری 11 "داراییهای ثابت مشهود" جایگزین شده است. دانلود فایل
نمایش فایل
نام فایلنوع فایلدانلود
123.pdfAdobe Pdf دانلود فایل