بازیابی رمز عبور

در صورتیکه رمز ورود به سامانه همکاران را فراموش کرده اید، آدرس ایمیل سازمانی خود را وارد کنید (آدرس ایمیل سازمانی شما معادل نام کاربری پورتال شماست)، پس از ورود عبارت امنیتی دکمه ارسال را کلیک کنید. سپس از طریق ایمیل سازمان حسابرسی لینک ارسالی، رمز عبور خود را تغییر دهید.

مراحل تغییر رمز به این ترتیب است:

1- وارد ایمیل سازمان حسابرسی شوید

2- بر روی لینک تغییر رمز عبور کلیک کنید

3- رمز عبور جدید را انتخاب کرده و آن را تکرار کنید

4- در نهایت می توانید می توانید با رمز عبور جدید، وارد پورتال سازمان حسابرسی شوید

ارسال رمز عبور به ایمیل سازمان حسابرسی

@audit.org.ir